Jak Polacy podchodzą do energooszczędności? Badanie MediaMarkt

Bez kategorii

Postęp technologiczny niesie ze sobą duże wyzwania dla środowiska naturalnego. Świadomość ekologiczna konsumentów w Polsce ciągle rośnie, jednak ich postawa dotycząca energooszczędności znajduje różne uzasadnienie.

 

MediaMarkt wspólnie z agencją badawczą SW Research przeprowadził w 2021 roku badanie, w którym zapytano Polaków o ich podejście do energooszczędności. Okazała się ona bardzo istotna dla wielu konsumentów, szczególnie przy wyborze elektroniki użytkowej. Aż 97,6% osób biorących udział w badaniu przyznało, że przy podejmowaniu decyzji zakupowych kierują się energooszczędnością produktów. Coraz więcej osób zwraca uwagę na oznaczenia produktów w sklepach. Jak pokazały badania, 2 na 3 uczestników oceniło swój poziom wiedzy na temat nowych etykiet energetycznych na urządzeniach RTV/AGD jako umiarkowany, a 17% respondentów uważa swój poziom wiedzy za bardzo wysoki.

Wyniki badania wskazują, że główne znaczenie dla Polaków przy podejmowaniu decyzji zakupowych mają kwestie finansowe. Prawie połowa ankietowanych (44,3%) zadeklarowała, że energooszczędność jest dla nich ważna ze względu na prywatne wydatki za prąd. Większość z nich skłonna jest jednorazowo zapłacić za urządzenie więcej, w celu obniżenia kosztów rachunków za prąd. Niewątpliwie jedną z przyczyn jest wzrost cen energii, które, jak przyznała część badanych osób, w ostatnim czasie można było odczuć w znaczący sposób. Tylko 16% uczestników twierdzi, że to właśnie troska o środowisko jest dla nich głównym motywatorem przy wyborze produktów energooszczędnych, a 35,6% uznało kwestie środowiskowe i finansowe za tak samo ważne.

MediaMarkt w swojej codziennej działalności kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju i podejmuje działania w celu zwiększania świadomości konsumentów na temat zagrożeń cywilizacyjnych. Dlatego też, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, oferta produktów o niższym zużyciu energii cały czas poszerza się w sklepach sieci. Wprowadzono także specjalnie oznaczenia BetterWay, które znajdują się na urządzeniach ocenionych jako zrównoważone przez niezależną organizację testującą. Kupując produkty z logo BetterWay, wybierasz bardziej zrównoważone życie!

Dobre dla środowiska naturalnego, dobre dla Twojego portfela: energooszczędne urządzenia pomagają obniżyć koszty. Od marca 2021 obowiązuje nowa etykieta energetyczna UE, która widnieje na wielu urządzeniach gospodarstwa domowego. Oprócz klasy efektywności energetycznej, w zależności od klasy urządzenia, na etykiecie znaleźć można różne dodatkowe informacje na temat zużycia energii, zużycia wody, rozwoju hałasu lub objętości treści. Dzięki porównaniu tych parametrów technicznych produktów dokonasz lepszego wyboru, zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju BetterWay.