O platformie edukacyjnej

Postęp technologiczny niesie ze sobą coraz większe wyzwania dla społeczeństw i środowiska naturalnego. MediaMarkt jako dystrybutor elektroniki użytkowej na bieżąco śledzi rozwój nowoczesnych technologii, który nabiera coraz szybszego tempa. W ciągu ostatniej dekady, w Polsce nastąpiło masowe upowszechnienie nowoczesnych urządzeń i rozwiązań, które spowodowały daleko idące zmiany w wielu obszarach życia codziennego oraz mają wpływ na otaczające nas środowisko naturalne. Zmianie uległ sposób komunikowania się i korzystania z mediów, ogromnego znaczenia nabrały kwestie związane z ochroną prywatności i prawami autorskimi. Urządzenia i sprzęty są stale unowocześniane i udoskonalane, przez co wzrasta ilość odpadów. Zarówno przemysł, jak i indywidualne gospodarstwa domowe zużywają coraz więcej zasobów naturalnych – energii elektrycznej, wody, gazu.

Nie musimy rezygnować z poprawy jakości i wygody naszego życia, ale powinniśmy mieć świadomość, jaki wpływ nasze działania będą miały na życie przyszłych pokoleń.

MediaMarkt postawił sobie za cel, aby w codziennej działalności biznesowej kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju i zwiększać świadomość konsumentów w zakresie zagrożeń cywilizacyjnych oraz budować odpowiedzialne postawy. Dlatego stworzyliśmy wirtualną przestrzeń, jaką jest Platforma Edukacyjna MediaMarkt „Korzystaj odpowiedzialnie”. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi tu ciekawymi artykułami i praktycznymi poradami, w jaki sposób każdy z nas może odpowiedzialnie korzystać z zasobów naturalnych oraz jak zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo korzystając z nowoczesnych technologii.

Dla nauczycieli i edukatorów przygotowaliśmy materiały dydaktyczne i gotowe scenariusze zajęć, opracowane przez profesjonalistów z dziedziny edukacji. Aby z nich skorzystać, wystarczy zarejestrować się w sekcji „Strefa nauczyciela”.

Sklepy MediaMarkt zapraszają również na warsztaty edukacyjne, przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Lista aktualnych warsztatów oraz możliwość zgłoszenia uczestników znajduje się w zakładce „Warsztaty”.

Zapraszamy do korzystania z przygotowanych materiałów oraz do uczestnictwa w warsztatach.