TECHNOLOGIE I EDUKACJA – NOWE TRENDY W NAUCZANIU

Edukacja

Dostęp do Internetu ma już ponad połowa ludzkości, w Polsce liczba aktywnych użytkowników przekracza 25 mln*. Globalna sieć stwarza nowe możliwości także dla edukacji. Ułatwia dostęp do informacji i pozwala w wygodny sposób dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Nauka oparta na najnowszych technologiach to jeden z najbardziej zauważalnych trendów w kształceniu. Jest mocno obecny zarówno w edukacji szkolnej, jak i przedsiębiorstwach czy instytucjach publicznych. Różne formy pozyskiwania wiedzy drogą cyfrową oferują niedostępne wcześniej możliwości – pozwalają organizować kursy, wykłady i konferencje bez konieczności gromadzenia wszystkich zainteresowanych w jednym miejscu.

W ten sposób wiedza staje się łatwiej dostępna, a odległości i ustalenie dogodnego terminu przestają być barierą. Oszczędzamy nie tylko czas, ale też energię oraz naturalne zasoby, które musielibyśmy zużyć na dojazdy czy wydruk materiałów. To też świetne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, które dzięki edukacji online unikają uciążliwego przemieszczania.

E-learning

Jedną z najpopularniejszych nowych metod nauczania jest e-learning, czyli po prostu uczenie się za pośrednictwem Internetu. Za pomocą materiałów multimedialnych możemy się kształcić, ukończyć różnego rodzaju kursy (np. językowe) i szkolenia. Sami ustalamy tempo przyswajania wiedzy i czas poświęcony nauce. Możemy dostosować godziny kursu do indywidualnego planu dnia. E-learning dobrze sprawdzi się na niemal każdym etapie edukacji i w zależności od potrzeb może być narzędziem wspomagającym lub alternatywą dla tradycyjnych metod.

Materiały e-learningowe mogą przyjąć formę zdalnych wykładów (np. wideokonferencji, wideoczatu), wirtualnych konsultacji prowadzonych za pomocą komunikatorów. Wymiana wiedzy może się też odbywać za pośrednictwem wątków na forach internetowych, a ich uzupełnieniem są odesłania do materiałów źródłowych czy blogów edukacyjnych.

Webinarium

Ciekawym rozwiązaniem jest też webinarium, czyli wirtualne seminarium, umożliwiające komunikację między prowadzącym a uczestnikami kursu. Żeby wziąć udział w webinarium wystarczy mieć komputer z dostępem do Internetu. Dzięki interaktywnej formie ta metoda pozwala nie tylko śledzić prezentację, ale też zadawać pytania, wyjaśniać wątpliwości, rozwijać najbardziej interesujące wątki. Cały materiał jest rejestrowany, możemy więc później do niego wracać i utrwalać potrzebną nam wiedzę.

Adaptive learning

Metodą nauczania bardzo skupioną na zindywidualizowanym podejściu jest adaptive learning. Potrzebny jest do tego system e-learningowy, do którego wprowadzamy dane dotyczące dotychczasowych wyników w nauce konkretnego ucznia. Na ich podstawie powstaje spersonalizowany materiał, dostosowany do mocnych i słabych stron kursanta. Dobierane są odpowiednie narzędzia, pomagające wzmocnić wiedzę w trudnych dla niego obszarach. System umożliwia także monitorowanie postępów i korygowanie procesu nauki, w zależności od wyników.

*Raport Deloitte „Tech Trends 2017. The kinetic enterprise”