Ekologia w technologii

Klasa 1-3
Szkoła podstawowa

Warsztat ma na celu przekazanie podstawowych informacji na temat powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, w tym recyklingu elektroodpadów. Dzieci dowiedzą się także, co to jest etykieta energetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz jak rozpoznać, że urządzenie jest energooszczędne.

Warsztaty odbędą się:

6 czerwca 2019
godz. 11:00 - 13:00
MM Bydgoszcz,
ul. Jagiellońska 94b
0
z 30 miejsc

30 maja 2019
godz. 11:00 - 13:00
MM Bydgoszcz,
ul. Jagiellońska 94b
0
z 30 miejsc

22 maja 2019
godz. 11:00 - 13:00
MM Bydgoszcz,
ul. Jagiellońska 94b
0
z 30 miejsc

Adres

MM Bydgoszcz,