ZNAKI EKOLOGICZNE NA PRODUKTACH – O CZYM NAS INFORMUJĄ?

Ekologia

Gdy kupujemy nowy produkt, na jego opakowaniu możemy znaleźć różne symbole i znaki. Często nie zdajemy sobie sprawy, co one właściwie oznaczają, a dzięki nim możemy się dowiedzieć m.in. w jaki sposób rzecz została wyprodukowana i czy jest przyjazna dla środowiska.

Charakterystycznymi symbolami oznaczone są produkty z różnych kategorii – od żywności, przez kosmetyki, po urządzenia elektroniki użytkowej. Wśród tych ostatnich część (urządzenia AGD i źródła światła) posiada etykietę energetyczną, informującą o podstawowych parametrach sprzętu i jego klasie energetycznej. Znaki ekologiczne umieszczone na opakowaniach produktów dodatkowo zwiększają naszą pewność, że są one przyjazne dla środowiska. Poniżej kilka najczęściej spotykanych oznaczeń:

Wstęga Mobiusa

Wstęga Mobiusa

Kształt opisany przez niemieckiego matematyka Augusta Möbiusa i Johanna Benedicta Listinga stał się inspiracją dla wielu znaków, m.in. symbolu recyclingu. Wstęga z trzema charakterystycznymi strzałkami oznacza opakowanie, które nadaje się do przetworzenia i ponownego wykorzystania. Każda ze strzałek symbolizuje poszczególne etapy recyklingu – zebranie, ponowne przetworzenie i zakup kolejnego produktu. Wewnątrz wstęgi może się dodatkowo znajdować informacja, jaki procent wykorzystanego do produkcji materiału pochodził z recyklingu. Sporadycznie pojawia się także nazwa materiału, z którego wykonano określony produkt.

Energy Star

Energy Star

Znak programu ekologicznego, stworzonego w 1992 roku przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency) i Amerykańskiego Departamentu Energii (Department of Energy). Symbolem tym oznaczone są produkty energooszczędne, wytworzone z komponentów wysokiej jakości i zaprojektowane z dbałością o środowisko. Znajdziemy go m.in. na sprzęcie RTV i AGD, urządzeniach klimatyzacyjnych i oświetleniowych, a także na elementach wyposażenia biura. Od 2006 roku na mocy porozumienia z USA znak Energy Star przyznawany jest także na terenie Unii Europejskiej.

Ecolabel (w Polsce nazywany też Stokrotką lub Margerytką)

Ecolabel

Oficjalne europejskie wyróżnienie produktów wytworzonych z troską o środowisko, spełniających rygorystyczne wymagania jakościowe i zdrowotne. Obejmuje 24 kategorie produktów, a na liście ponad 1000 wyrobów oznaczonych tym symbolem znajdziemy m.in. komputery, notebooki, tablety i odbiorniki telewizyjne. W procesie przyznawania certyfikatu pod uwagę brany jest pełny cykl życia urządzenia, a ocenie podlegają m.in. części składowe produktu i zawartość w nich szkodliwych substancji, efektywność energetyczna, trwałość użytkowania oraz możliwość recyklingu. W Polsce Ecolabel przyznaje Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Błękitny Anioł

Błękitny Anioł

Najstarsze oznaczenie ekologiczne na świecie, po raz pierwszy przyznane w 1978 roku przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. Obejmuje aż 75 grup produktów, od materiałów budowlanych, farb i lakierów po komputery i lodówki. Obecnie certyfikat przyznaje jury, w skład którego wchodzą naukowcy, eksperci w dziedzinie środowiska oraz przedstawiciele biznesu. Biorą oni pod uwagę m.in. oszczędność energii, możliwość przetworzenia produktu, szkodliwość wykorzystanych w produkcji materiałów oraz zagrożenie powstania substancji szczególnie niebezpiecznych. Oznaczenie ważne jest przez cztery lata. Po upłynięciu tego czasu wymagany jest kolejny proces certyfikacji.

Selektywna zbiórka urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Selektywna zbiórka urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Znak bardzo istotny w kontekście pozbywania się zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Informuje o tym, że dany sprzęt nie może zostać wyrzucony do zwykłego pojemnika na odpady. Takie produkty zawierają szkodliwe substancje, które mogą być zagrożeniem dla ludzi i środowiska. Elektroodpady należy pozostawiać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Reguluje to ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. Wyrzucanie elektrośmieci jest nie tylko niebezpieczne dla środowiska, ale grozi także mandatem nawet do 5000 zł. Przez cały rok w sklepach sieci MediaMarkt zużyty sprzęt można zostawiać bezpłatnie, bez względu na jego rozmiary, nawet jeśli nie zakupiło się tam nowego.

CE

CE

Skrót CE pochodzi od francuskiego „Conformité Européenne”, co w polskim przekładzie oznacza po prostu zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej. Znakowanie tym symbolem jest obowiązkowe dla wielu grup produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA). Logotyp CE nakładany jest na urządzenia bezpośrednio przez producentów sprzętu elektronicznego i elektrycznego, którzy wcześniej zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli zgodności, stworzenia dokumentacji technicznej i podpisania deklaracji zgodności UE. Symbol informuje o tym, że produkt spełnia szereg wymagań dyrektyw UE, które w zależności od urządzenia odnoszą się m.in. do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa elektrycznego (dyrektywa 2006/95/WE), ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (2004/108/WE), ekologicznego projektowania i wydajności energetycznej (2009/125/WE).